درخواست مشاوره

در حال حاضر به جهت شرایط بیماری کرونا تنها امکان ثبت مشاوره از طریق مکالمه ویدیویی را دارم. لطفا اگر تمایل به این نوع مشاوره دارید، مراحل زیر را به پایان برسانید.
1) تکمیل فرم اولیه
2) پرداخت هزینه
هزینه یک ساعت مشاوره ویدیویی: مبلغ دو میلیون تومان می باشد.
پس از ثبت درخواست مشاوره، برای پرکردن فرم‌های اصلی پیش از مشاوره، دریافت اطلاعات تکمیلی و هماهنگی روز و ساعت مشاوره با شما تماس گرفته خواهد شد.